Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty!

kmg_cover_event kmg_infografika

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 25 maja.

W Konkursie Małe Granty możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Równać Szanse pomaga wcielać w życie pomysły młodzieży i to właśnie młodzi ludzie prowadzą projekty. Są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i realizują je, podejmując jednocześnie decyzje o tym, co i jak robią. Doświadczają konsekwencji własnych decyzji, które nie zawsze mogą okazać się słuszne. To naturalna i konieczna część rozwoju.

Nieustannie próbują nowych rzeczy i stawiają czoła wyzwaniom związanym z realizacją swoich celów. W ten sposób zdobywają ważne doświadczenia i rozwijają nowe umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

W Programie zrealizowano do tej pory ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Pliki do pobrania:
– Zasady Konkursu Małe Granty 2022
– Wzór wniosku – Konkurs Małe Granty 2022
– Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów KMG 2022
– Kryteria oceny formalnej KMG 2022
– Kryteria oceny merytorycznej KMG 2022

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?
– szkoli i doradza na etapie składania wniosków,
– przyznaje granty do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznych projektów,
– szkoli i doradza koordynatorom projektów,
– prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań,
– zapewnia uczestnikom projektów ciekawe gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?
W konkursie granty przyznawane są podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Mogą to być:
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w
KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
– Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Więcej informacji na temat konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań!
+48 609 458 344
pawel.walecki@civispolonus.org.pl
artur.lega@civispolonus.org.pl
rownacszanse@civispolonus.org.pl

Konkurs Małe Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Civis Polonus.

Patronem konkursu jest ngo.pl – portal organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na https://rownacszanse.org.pl/kmg/ruszyl-nabor-wnioskow/