WŁAŚCICIELU/WSPÓŁWŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW!

WŁAŚCICIELU/WSPÓŁWŁAŚCICIELU, ZARZĄDCO BUDYNKU

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW!

Jeśli jesteś właścicielem/współwłaścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w którym zainstalowane jest źródło ciepła i źródło spalania paliw, masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionych źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.ceeb.gov.pl lub w formie papierowej – wypełniony dokument  można przesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łanięta, pok. nr 4, w godzinach pracy tut. Urzędu.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI:

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r. – do 30 czerwca 2022 r.

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PO 1 lipca 2021 r. – 14 dni od dnia uruchomienia.

 

ceeb deklaracja