BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE-1BEZPŁATNE PORADY PRAWNE  – INFORMACJA

 Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 to:

18 maja 2022 r. godz. 13:00 – 15:00 – Urząd Gminy Łanięta

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu oraz pod nr tel.: 24 356 74 00