Dom Bez Formalności

Zał. 2 ulotka - domy do 70 m kw_7047999_5294197 Zał. 2 ulotka 1 - domy do 70 m kw_7047999_5294197

Dom bez formalności, czyli jaki?

 • Dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy:
 • jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący
 • dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje
 • dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany
 • dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe
 • dom rekreacyjny do 70 m kw. Zabudowy:
 • parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej
 • dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m

Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki.

Kto może skorzystać z programu?

Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane.

Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.

Jedynym warunkiem jest, by dom zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne.

Jak skorzystać z programu w 3 krokach?

 1. Skompletuj dokumentację

Podstawowe dokumenty to:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od gminy

Do dokumentów dołącz oświadczenie o tym, że:

 • budujesz dom dla swoich własnych potrzeb mieszkaniowych
 • przejmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie zatrudnisz kierownika budowy
 • potwierdzasz złożenie kompletu dokumentów

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl

 1. Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta

Możesz zrobić to na kilka sposobów:

 • przesłać je pocztą do urzędu
 • złożyć osobiście w urzędzie
 • złożyć online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl
 1. Zgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy zamierzasz rozpocząć budowę

Możesz to zrobić tradycyjnie lub online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl

Teraz, nie czekając na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząć budowę swojego domu!