„Działania Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego”

CCF_000197-1

O PROJEKCIE

WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII i TRAUMATOLOGII IM. M. KOPERNIKA w Łodzi realizuje projekt pn.: „Działania Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w zakresie profilaktyki nowotworu jelita grubego dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia społeczności regionu łódzkiego poprzez wdrożenie działań w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

Kto może uczestniczyć w Programie profilaktyki raka jelita grubego?

 • Osoby w wieku 50 – 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego.
 • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego.
 • Osoby w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.
 • Osoby mieszkające na terenie powiatów: kutnowskiego, radomszczańskiego, opoczyńskiego, skierniewickiego, pajęczańskiego, miasta Skierniewice, poddębickiego, tomaszowskiego.

KONTAKT:

Zapisy – w Pracowni Endoskopii naszego szpitala (wejście od ul. Paderewskiego 4) osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30, tel. 42 689 56 36. W poniedziałki i piątki można zapisywać się także po godz. 14:30. Zapisy również w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8:00-14:00

Każdy pacjent będzie traktowany indywidualnie bez względu na płeć, wyznanie, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie, religię, światopogląd czy orientację seksualną. Szpital Kopernika w Łodzi dysponuje infrastrukturą architektoniczną i informacyjną dostosowaną dla potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, a działania zawsze podejmowane są zgodnie z zasadą równości szans, niedyskryminacji, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą projektowania uniwersalnego i zasadą równości kobiet i mężczyzn.

W celu zagwarantowania udzielenia świadczenia jak największej ilości osób, program dopuszcza możliwość refundacji kosztów dojazdu na badanie lub zapewnienie przyjazdu na badanie transportem Organizatora.

Na stronie www projektu będą zamieszczone dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie, które każdy potencjalny Uczestnik może pobrać, wydrukować i wypełnione przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum.

 

 

Jak można zarejestrować się na badania?

Pracownia Endoskopii Szpitala Kopernika w Łodzi (wejście od ul. Paderewskiego 4). Osobiście lub telefonicznie: 42 689 56 36, w godz. 8.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku; po godzinie 14.30 również w poniedziałki       i piątki; w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00.

W ramach badania pacjent/pacjentka ma zapewnione:

 • bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;
 • znieczulenie do badania;
 • usunięcie pojedynczych polipów wielkości do 10 mm stwierdzonych podczas badania;
 • zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycinków;
 • dojazd na i z badania lub zwrot kosztów dojazdu.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Przeciwwskazania

Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym. Istnieje jednak kilka ogólnych przeciwwskazań do jej wykonania. Do najistotniejszych należą:

 • duży tętniak aorty
 • niedawno przebyty zawał serca
 • zator płucny
 • ciężkie zapalenie jelita
 • podejrzenie perforacji jelita
 • niedrożność mechaniczna jelita
 • ciąża (II i III trymestr)

BIURO PROJEKTU

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość osobistego kontaktu z Biurem codziennie w godzinach 8:00-15:00.

Telefon: 42 689 59 03

Adres: Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Mail: profilaktyka@kopernik.lodz.pl
Osobisty kontakt z kadrą Biura projektu – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.