DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DST.1 — kopia

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składam serdeczne życzenia

i podziękowania wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy Łanięta, Radnym, Sołtysom i wszystkim,

którzy przyczyniają się do propagowania idei samorządności.

Dziękuję Państwu za wspólną pracę na rzecz lokalnej wspólnoty

oraz za zaangażowanie i trud, który wkładacie w pracę.

Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy przyczyniacie się Państwo do pozytywnych zmian

i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Życzę Wam wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych,

ambitnych zamierzeń i szczęścia w życiu osobistym. 

 

Wójt Gminy Łanięta

Tomasz Szczęsny