„Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim”

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zawarł umowę dotyczącą robót budowlanych pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klonowcu Wielkim” , na realizację którego Gmina Łanięta otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

W ramach postępowania przetargowego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zakładu Remontowo Budowlanego Józef Melka z Kutna.

Wartość podpisanej umowy wynosi 1 649 000,00 zł

Ogólny zakres prac do wykonania w ramach umowy obejmuje:

– prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymianę konstrukcji dachu z pokryciem,
– remont schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

oraz budowę i wyposażenie placu zabaw.

Aby spełnić wymogi regulaminu otrzymanego Dofinansowania i móc zawrzeć umowę nasza Gmina w dniu 31 maja otrzymała podpisaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego Promesę w wysokości 1 484 100,00 zł.

 

IMG_4127 IMG_4129 IMG_4132 IMG_4134polski_lad_2