Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach

Kolejne środki w wysokości 73 260,00 zł w formie dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi trafią do Gminy Łanięta.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach”

Całkowita wartość zadania, określona w umowie, wynosi 104 550,00zł.

Dotacja, powiększona o wkład własny Gminy Łanięta, w całości zostanie przeznaczona na montaż ogniw fotowoltaicznych wytwarzających energię odnawialną. Dzięki inwestycji budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łanięta uniezależni się od energii elektrycznej pobieranej z sieci, a w związku ze zmniejszeniem zużycia energii pobieranej z sieci energetycznej na rzecz energii odnawialnej nastąpi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku.

www.wfosigw.lodz.pl

full-color-pelna-nazwa_1