Komunikat dot. składania wniosków

Komunikat

dotyczący składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję
w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

 

Informuję, że rolnicy dotknięci skutkami gradobicia, do którego doszło w dniu 1 lipca 2022 r., mogą składać w Urzędzie Gminy Łanięta wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2022 r., w godzinach pracy tut. Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2022 oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub księgę stada (w przypadku szkód powstałych w produkcji zwierzęcej).

Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: (24) 384 89 29.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach