INFORMACJA W SPRAWIE ZAKUPU DO 3 TON WĘGLA

Informujemy, że członek gospodarstwa domowego zamierzający zakupić do 3 ton paliwa stałego (tj. węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego) w celu wykorzystania na potrzeby własne tego gospodarstwa domowego po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, może otrzymać potwierdzenie złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, składaną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, w pok. nr 4, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać telefonicznie: 24 356 74 06.