Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta

13 lipca 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zawarł kolejną umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącą dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Instalacja OZE w świetlicach wiejskich Gminy Łanięta”.
Całkowita wartość zadania wynosi 190 010,00 zł, natomiast dotacja z WFOŚiGW wynosi 152 008,00zł
Środki pozyskane przez Gminę Łanięta powiększone o obowiązkowy wkład własny zostaną przeznaczone na modernizację źródeł ciepła w świetlicach wiejskich w Anielinie i w Wilkowi. Inwestycja dotyczy budowy mikroinstalacji  fotowoltaicznej oraz pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynków. Własne instalacje fotowoltaiczne zapewnią użytkownikom świetlic wiejskich niezależność energetyczną oraz będą generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii z sieci. Nowoczesne instalacje, które są odnawialnym źródłem energii, przyczynią się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych. Zamontowane instalacje do produkcji energii elektrycznej będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne budynków świetlic.

www.wfosigw.lodz.pl

full-color-pelna-nazwa_1

 

Informacja dot. dofinansowania z WFOŚiGW ws. instalacji OZE na świetlicach wiejskich