Ostrzeżenie meteorologiczne

 

LDK_1002_20220711095959885-1

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
60-594 Poznań ul. Dąbrowskiego 174 /176
tel: 61 8495150
email: meteo.poznan@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:59 dnia 11.07.2022
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Zjawiska Burze z gradem
Obszar województwo łódzkie powiat kutnowski
oraz powiaty: łęczycki
Sytuacja meteorologiczna Miejscami występują burze z opadami deszczu o natężeniu około 5-10 mm/h. Strefa burz
stopniowo przemieszcza się z północy na południe i południowy-wschód. Lokalnie burzom może
towarzyszyć opad niewielkiego gradu. W najbliższym czasie natężenie zjawisk towarzyszących
i ilość burz stopniowo będzie się zwiększać.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydania godz. 11:59 dnia 11.07.2022
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.