SIERPNIOWE CZWARTKI Z „CZYSTYM POWIETRZEM”

SIERPNIOWE CZWARTKI Z „CZYSTYM POWIETRZEM”

Wójt Gminy Łanięta zaprasza mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na cykl spotkań informacyjnych w każdy sierpniowy czwartek w Urzędzie Gminy Łanięta o godzinie 16:00.Czekamy na Was: 4 sierpnia, 11 sierpnia, 18 sierpnia i 25 sierpnia.

Jednocześnie przypominamy, iż mieszkańcy naszej Gminy za pośrednictwem Punktu konsultacyjno-informacyjnego w tut. Urzędzie mogą złożyć wniosek o dotację z Programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Łanięta do udziału w przedmiotowym spotkaniu!

Sierpniowe czwartki z czystym powietrzem