Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy

W dniu 29 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zawarł umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczącą dofinansowania w formie pożyczki na zadanie pn.”Zakup ciągnika wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym do koszenia poboczy”.

Pożyczka w wysokości 490 725,00 zł zostanie przez Gminę Łanięta przeznaczona na zakup nowoczesnego ciągnika wraz z urządzeniem funkcyjnym do koszenia poboczy. Nowo zakupiony zestaw urządzeń będzie służył do pielęgnacji obiektów Gminy Łanięta tj. dbanie o pasy zieleni na ternie Gminy, wycinkę lub strzyżenie krzewów oraz utrzymanie we właściwym porządku rowów. Właściwa pielęgnacja zieleni przyczyni się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się chwastów i poprawy walorów estetycznych terenów gminnych.

www.wfosigw.lodz.pl

full-color-pelna-nazwa_1

 

Informacja dot. dofinansowania z WFOŚiGW na zakup ciągnika