Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Uwaga Rolnicy!!!
Wójt Gminy  Łanięta Tomasz Szczęsny informuje, że można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.
Wnioski składamy w Urzędzie Gminy Łanięta:
– w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
– 110.00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
– 40.00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Przyznany zwrot podatku wypłacony zostanie do 31 października 2022 roku na rachunek bankowy podany we wniosku.
Obowiązujące formularze wniosku o zwrot podatku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Łanięta pokój nr 3 lub ze strony internetowej gminy oraz biuletynu infromacji publicznej Urzędu Gminy.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 24 356 74 06.
Zofia Baranowska, Olga Kędzierska, Maja Oleradzka