Od 19 sierpnia 2022 r. można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym można składać od dnia 19 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach, Łanięta 15f, 99-306 Łanięta.

Dodatek węglowy przysługuje jednej osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz zasilane paliwami stałymi, tj. węglem kamiennym, brykietem lub peletem – zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Łanięta (www.gminalanieta.pl) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach (www.gopslanieta.naszops.pl), a także w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach.

 

Do wypełnienia wniosku o dodatek węglowy niezbędne będą:

– dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku braku numeru rachunku płatniczego),

– adres miejsca zamieszkania,

– numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego,

– dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL),

– informacja, dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaniętach lub telefonicznie: 24 356 74 05.

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (wersja DOC)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (wersja PDF)

Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego