Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Plakat(1)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów realizuje operację:

Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

 Celem operacji jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich: klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym.

Cele szczegółowe operacji obejmują:

 • Ogólnopolskie szkolenie on-line dla członków KGW
  w zakresie zdobycia nowej, praktycznej wiedzy przydatnej
  do wytwarzania produktów o podwyższonych walorach zdrowotnych oraz wykorzystania dóbr natury
 • Kurs e-learningowy dla animatorów przedsiębiorczości wiejskiej
 • Wyjazd studyjny połączony z obserwacją procesów sieciowania i nawiązywania partnerstw 

  Kontakt:
  Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów

  al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, tel. +12 662 44 32, e-mail: agnieszka.piotrowska@urk.edu.pl