Święto Wojska Polskiego

WP

Z okazji Święta Wojska Polskiego składam wszystkim Żołnierzom i pracownikom cywilnym najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za ofiarność, trud oraz profesjonalizm prezentowany w codziennej służbie.
Niech to święto będzie okazją do podkreślenia Waszej roli, zaangażowania i wysiłku, jaki wkładacie w wypełnianie swoich zawodowych obowiązków, szczególnie teraz, gdy tak blisko naszych granic prowadzone są działania wojenne.
Życzę wytrwałości, wielu sukcesów, poczucia satysfakcji i zadowolenia ze służby, uznania przełożonych, szacunku społeczeństwa,

a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny