Uwaga – nowe postępowanie przetargowe „Budowa kompleksu GOKiS”

Zachęcamy do składania ofert!!!
Zamawiający informuje, iż wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.Budowa kompleksu GOKiS” (system: „zaprojektuj i wybuduj”), w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z późn. zm).
W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
Dokumenty zamówienia znajdują się na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/058e6090-2d6a-4f4c-9d23-d2a2d401e47a
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 058e6090-2d6a-4f4c-9d23-d2a2d401e47a