Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Srgc-plakat

ZAPROSZENIE

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN „CENTRUM” ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW GMINY ŁANIĘTA NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

MAJĄCE NA CELU WSKAZANIE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ZADAŃ,

KTÓRE POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

TWORZONEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE I UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Z UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2022-2027.

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13.09.2022R.  W GODZ. 8-11.00

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców ,

którzy chcą mieć wpływ na rozwój własnej gminy i  sposób

przeznaczenia środków z nowej perspektywy finansowej UE.

Szczegółowe informacje w biurze SRGC, ul. Wojska Polskiego 10 a, 99-300 Kutno    Tel. 243552345

e-mail WWW.srgc.pl,