Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Chrośnie

W dniu 17 września 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Chrośnie. Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny powitał przybyłych gości: Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie Elżbietę Gospodarowicz, Proboszcza Parafii pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu ks. Piotra Kalisiaka, przedstawicieli Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie Bożenę Pasikowską i Zbigniewa Walę, Skarbnika Gminy Łanięta Marzennę Olczak, Sekretarza Gminy Łanięta Annę Konwerską, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Ewelinę Studzińską, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaniętach Arkadiusza Kopaczyńskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach Izabelę Zakrzewską, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach Milenę Nęcka, Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie, Radnych Rady Gminy w Łaniętach, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Łanięta, mieszkańców sołectwa Chrosno i wszystkich przybyłych.

Głos zabrała również Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie Elżbieta Gospodarowicz, która podziękowała Wójtowi Tomaszowi Szczęsnemu za sfinansowanie budowy świetlicy oraz za okazaną pomoc i wsparcie w pozyskaniu środków w Projekcie „Sołectwo na plus” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na częściowe wyposażenie świetlicy. Pani Elżbieta podziękowała członkiniom miejscowego Koła za wspólne działania na rzecz lokalnych mieszkańców. Następnie Wójt Tomasz Szczęsny, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie Elżbieta Gospodarowicz i ks. Piotr Kalisiak wspólnie przecięli wstęgę otwierając w ten sposób Świetlicę Wiejską w Chrośnie dla okolicznych mieszkańców. Ksiądz poświęcił i pobłogosławił świetlicę oraz podziękował członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Chrośnie za dotychczasową współpracę i życzył wielu sukcesów. Przybyli goście na ręce Przewodniczącej wręczyli prezenty do Świetlicy Wiejskiej w Chrośnie. Każdy uczestnik spotkania mógł przy wspólnym biesiadowaniu skosztować smacznych potraw przygotowanych przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Było także pieczenie kiełbasek i kaszanki na ognisku. Dla dzieci przygotowane były przez atrakcje takie jak: popcorn, wata cukrowa, bańki mydlane, stół do TEQBALL i bramka piłkarska z matą celowniczą. Były tańce i wspólna zabawa. Życzymy wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy wielu takich spotkań.