Spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Obszar Zielonej Energii zaprasza do włączenia się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023-2027 poprzez udział w konsultacjach społecznych.
📌Spotkania konsultacyjne na terenie gmin powiatów łowickiego i kutnowskiego odbędą się wg udostępnionego harmonogramu. 📝
Uwaga❗️
Spotkanie konsultacyjne dla gminy Łanięta odbędzie się 26.09.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łaniętach, w godz. 16:00-18:00.

Pismo konsultacje LGD OZE_zaproszenie (1) (1)-1 Pismo konsultacje LGD OZE_zaproszenie (1) (1)-3