Ważne informacje dla Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”❗️

Ważne informacje dla Beneficjentów Programu „Czyste Powietrze”❗️
📌 faktury muszą być wystawione na właściciela budynku;
📌 konieczny jest protokół z likwidacji dotychczasowego źródła ciepła;
📌 6 miesięcy na złożenie wniosku o dofinansowanie od/do pierwszej faktury;
📌 WFOŚiGW w okresie 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia ma prawo do kontroli zrealizowanego zadania.
Więcej informacji nt. zasad Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać:
📌 w Gminnym Punkcie konsultacyjno – informacyjnym, Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. 4 📋
📌 na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl 💻