Zapomniałeś o deklaracji CEEB? Złóż dokument jak najszybciej!

Dnia 30 czerwca 2022 r. upłynął ustawowy termin złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich, którzy nie złożyli deklaracji do dnia 30 czerwca 2022 r.
    – natychmiastowe złożenie deklaracji.

W  jaki sposób można złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej, wykorzystując do tego aplikację na stronie www.ceeb.gov.pl (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany),
  • w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. 4.