Informacja o profilaktyce jodowej!

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z działaniami organizacyjnymi dot. profilaktyki jodowej, po dokonaniu weryfikacji przekazanych przez gminy miejsc przeznaczonych do wydawania tabletek jodku potasu informujemy, że wskazane punkty zostały zatwierdzone.
Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Informujemy, iż miejscem wyznaczonym do wydawania tabletek jodku potasu na terenie gminy Łanięta jest Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.

Broszura informacyjna - str. 1

Broszura informacyjna - str. 2