Podziękowanie dla Wójta Tomasza Szczęsnego

W dniu 26 października 2022 roku Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny odebrał podziękowanie od delegacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie za okazane wsparcie, dzięki któremu możliwe było zorganizowanie Jubileuszu 110-lecia szkoły. Czasem zwykłe słowo „dziękuję” dodaje skrzydeł do działania. W takich chwilkach uświadamiamy sobie, że warto pomagać. 🙂