W imieniu Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii zapraszamy do wypełnienia ankiet!

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023-2027, w formie konsultacji społecznych poprzez zgłoszenia swoich potrzeb rozwojowych. Bardzo ważny jest udział Państwa w tych działaniach, dlatego prosimy w szczególności … Czytaj dalej

Skip to content