Bezpłatne porady prawne w listopadzie

Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 to:
23 listopada 2022 r. godz. 13:00 – 15:00 – Urząd Gminy Łanięta
Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu oraz pod nr tel.: 24 356 74 00