W imieniu Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii zapraszamy do wypełnienia ankiet!

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii na lata 2023-2027, w formie konsultacji społecznych poprzez zgłoszenia swoich potrzeb rozwojowych. Bardzo ważny jest udział Państwa w tych działaniach, dlatego prosimy w szczególności o zgłoszenie swoich potrzeb oraz przedsięwzięć/inwestycji, które chcieliby Państwo zrealizować na terenie gminy Łanięta poprzez wypełnienie elektronicznych ankiet:

Wszystkie informację  o Lokalnej Grupy Działania Obszar Zielonej Energii znajdują się na stronie internetowej www.lgd-oze.pl.

Ankietę można również wypełnić w formie papierowej i dostarczyć do Urzędu Gminy Łanięta, pok nr 4 lub wysłać na e-mail: sekretariat@gminalanieta.pl

Papierowe wersje ankiet dostępne są w Urzędzie Gminy Łanięta, pok. nr 4.

1. FB.

2. FB.