Podpisane dwie kolejne umowy na dofinansowania dla Gminy Łanięta

Miło nam poinformować, że ostatni pracujący dzień 2022 roku jest dniem, w którym możemy przekazać Państwu dobre wiadomości.
Wójt Gminy Łanięta oraz Skarbnik Gminy Łanięta podczas wizyty w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisali dwie umowy.
W obecności Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Miedzianowskiego, Pani Dyrektor Aleksandry Majchrzak-Pilarczyk i Pani Ewy Gregorek zawarto umowę o dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu elektrycznego wraz z punktem do ładowania pojazdu”, które będzie realizowane w 2023 roku. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Gmina Łanięta będzie dumnym posiadaczem nowoczesnego, przyjaznego środowisku pojazdu elektrycznego.
Druga umowa dotyczy zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku”.
Projekt umożliwi poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Łanięta, a przede wszystkim przyczyni się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.