Zrealizowane granty sołeckie w Gminie Łanięta

Rok 2022 to kolejny rok, w którym Gmina Łanięta, współpracując z sołectwami uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”. Po podpisaniu umów przez Wójta Gminy Tomasza Szczęsnego na konto Gminy trafiły 4 dotacje po 12 000 zł każda.

Sołectwa tj. sołectwo Anielin, Chrosno, Juków i Łanięta wg własnych pomysłów określiły swoje potrzeby i złożyły wnioski, na podstawie których Gmina Łanięta zrealizowała 4 granty sołeckie.

W sołectwie Anielin świetlica wiejska zyskała nowe wyposażenie dzięki realizacji projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły i krzesła w celu organizowania spotkań oraz imprez integracyjnych”.

 

W sołectwie Chrosno zrealizowany został projekt pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrośnie” . W pełni wyposażona świetlica stała się miejscem spotkań dla okolicznych mieszkańców.

W sołectwie Juków projekt dotyczył również wyposażenia świetlicy wiejskiej. Po dokończeniu remontu budynku, mieszkańcy będą mogli korzystać z wyposażenia zakupionego w związku z realizacją projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jukowie”.

Sołectwo Łanięta w 2022 roku postawiło na sport. Zrealizowany projekt pn. „Zakup stołów oraz piłek do teqball” spodobał się mieszkańcom, co widać na załączonych zdjęciach.