Sołectwo na plus 2023

 

 

sołectwo na plus 2023

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r.

 

Kwota dofinansowania:

– do 12 000,00 zł

Termin składania wniosków

– do 6 lutego 2023

 

Wszelkie pytania można kierować:

– pod adresem email: solectwonaplus@lodzkie.pl

– telefonicznie  42-291-97-69, 42-291-97-71, 42-663-35-70, 42-663-35-74

 

Szczegóły i druk zgłoszenia dostępne są na stronie:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023