Informacja o naborach na wolne stanowiska urzędnicze

Szanowni Państwo,

 

Poniżej znajdują się linki do ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Łanięta:

 

– podinspektor ds. gospodarki komunalnej

https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-gospodarki-komunalnej

 

– podinspektor ds. gospodarki gruntami

https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-gospodarki-gruntami

 

– podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-inwestycji-i-zamowien-pub

 

– Zastępca Głównego Księgowego

https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenie-o-konkursie-na-wolne-stanowisko-urzednicze-zastepca-glownego-ksiegowego