Informacja ZUS na temat legitymacji emeryta-rencisty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi informuje, że od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r.1 , dotyczące legitymacji emeryta-rencisty.

 

Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – i tradycyjnej, i elektronicznej.

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).

Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Data udostępnienia mLegitymacji w aplikacji mObywatel może jednak nie być tożsama z datą wejścia w życie rozporządzenia, choć wdrożenie na pewno nastąpi w styczniu 2023 r. O konkretnej dacie wdrożenia mLegitymacji w aplikacji mObywatel będziemy Państwa informować w osobnej korespondencji.

 

Do czasu uruchomienia mLegitymacji w mObywatelu dla świadczeń przyznanych od 1 stycznia 2023 r. z urzędu wydawana będzie legitymacja emeryta–rencisty w formie plastikowej karty.

 

mLegitymacja_ulotka

 

Infografika (1)-1

Infografika (2)