Komunikat Nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż woda pochodząca z wodociągu publicznego Anielin-Pomarzany jest zdatna do spożycia. Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.