Konkurs dla KGW

Startuje III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP!
📌 Nabór do konkursu trwa do 12 marca 2023 roku.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,

– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,

– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

 

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy do udziału w konkursie