Zwrot podatku akcyzowego

 Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny

informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta , burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r.

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. został podniesiony i wynosi:

132,00 zł*  ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł* średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

Obecna stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,20 zł na 1 l.      Dla przypomnienia, do tej pory wynosiła 1,00 zł na 1 l.

Dotacje wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku  w terminach:

3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Komunikat – zwrot podatku akcyzowego