Bezpłatne Porady Prawne

wpis w: Informacje

Wójt Gminy Łanięta informuje, że najbliższy termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Łanięta w ramach Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 to:

28 lutego 2023 r. godz. 13:00 – 15:00 – Urząd Gminy Łanięta

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu oraz pod nr tel.: 24 356 74 00