Komunikat dotyczący zbiórki zużytych opon z gospodarstw rolnych z terenu gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta podjął działania zmierzające do zorganizowania zbiórki zużytych opon z gospodarstw rolnych z terenu gminy Łanięta.
Wobec powyższego, prosimy zainteresowanych właścicieli/współwłaścicieli gospodarstw rolnych o zgłoszenie szacunkowych ilości zużytych opon zalegających w Państwa gospodarstwach rolnych. Zgłoszenia należy dokonywać w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. Nr 4, do dnia 28 lutego 2023 r. w godzinach pracy tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@gminalanieta.pl.
Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Łanięta oraz na stronie internetowej Gminy Łanięta (www.gminalanieta.pl).
Pozyskane informacje umożliwią oszacowanie ilości zużytych opon zalegających na terenie gminy Łanięta.
O dalszych działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Druk zgłoszenie do komunikatu dot. zbiórki zużytych opon z gospodarstw rolnych z terenu gminy Łanięta (wersja DOC)

Druk zgłoszenie do komunikatu dot. zbiórki zużytych opon z gospodarstw rolnych z terenu gminy Łanięta (wersja PDF)