Rządowy Program Odbudowy Zabytków

1

 

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny przypomina, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Łanięta.

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2023r.
Szczegóły i wzór wniosku dostępne są w BIP Urzędu Gminy Łanięta:
https://bip.gminalanieta.pl/rada/uchwaly/2023/105/454