Wnioski o zakup węgla w II turze

WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Łanięta Tomasz Szczęsny zaprasza osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego po preferencyjnej cenie w II turze

do niezwłocznego składania wniosków celem zabezpieczenia sortymentu.

Pozwoli to oszacować zapotrzebowanie na węgiel i zarezerwować towar

dla każdego z zainteresowanych mieszkańców.

Poniżej znajduje się druk wniosku do wypełnienia:

wniosek 2