Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku z terenu gminy Łanięta

Wójt Gminy Łanięta ogłasza nabór wniosków na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku z terenu gminy Łanięta.

Termin składania wniosków: do 17 marca 2023 r.
Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Łanięta, pok. Nr 4 w godz. pracy tut. Urzędu.

Do wniosku należy przedłożyć do wglądu:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
• potwierdzenie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego do Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Druk wniosku dostępny na stronie internetowej Gminy Łanięta (www.gminalanieta.pl) lub w Urzędzie Gminy Łanięta.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 24 356 74 06.

Ponadto, nadmienia się iż, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI (WERSJA DOC)

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI (WERSJA PDF)