Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku

azbest 3

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku”

Wójt Gminy Łanięta informuje, że dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w 2022 r. zrealizowano zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łanięta w 2022 roku”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 27,450 Mg. Zadanie to umożliwiło usunięcie wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie gminy Łanięta, co wpłynęło na poprawę wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych , a przede wszystkim przyczyniło się do ochrony zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego .

Koszt całego zadania wynosił 13 044,24 zł, z czego 10 870,00 zł to dotacja z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Jednocześnie przypominamy, iż osoby zainteresowane bezpłatnym odbiorem azbestu w 2023 r. mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Łanięta (pok. nr 4) do dnia 17 marca 2023 r.