Komunikat dotyczący zadania polegającego na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ZGŁOSZENIE DO ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ (WERSJA PDF)

ZGŁOSZENIE DO ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA USUNIĘCIU FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ (WERSJA DOC)


Wójt Gminy Łanięta informuje, iż w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie trwa nabór wniosków na realizację zadania polegającego na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wobec powyższego, zachęca się wszystkich zainteresowanych rolników z terenu gminy Łanięta do złożenia zgłoszenia o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zgłoszenia należy dokonywać w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. Nr 4, do dnia 17 marca 2023 r. w godzinach pracy tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@gminalanieta.pl.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Łanięta oraz na stronie internetowej Gminy Łanięta (www.gminalanieta.pl).

Realizacja zadania uzależniona jest od ilości zgłoszonych odpadów rolniczych oraz pozyskania przez Gminę Łanięta dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.