Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa wersja programu „Czyste Powietrze”!

Zmiany Programu „Czyste Powietrze” obejmują m.in.:

– podwyższenie progów dochodowych,

– zwiększenie wysokości dotacji,

– możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.

 

Więcej informacji:

– Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Łanięta;

– www.czystepowietrze.gov.pl;

– www.gminalanieta.pl.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku zmiany źródła ciepła, należy złożyć nową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

W jaki sposób można złożyć deklarację?

– w formie elektronicznej – wykorzystując do tego aplikację na stronie www.ceeb.gov.pl (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany),

– w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta, pok. nr 4.

Komunikat-1

inforgrafika-Prawo-do-Czystego-Powietrza_NFOSiGW_1600x900_6_

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_5_