Odczyt wodomierzy głównych i podliczników w miejscowościach Łanięta i Suchodębie

Wójt Gminy Łanięta informuje, iż od dnia 20 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy głównych i podliczników w miejscowości Łanięta i Suchodębie przez pracownika Urzędu Gminy Łanięta.

Nadmieniamy, że nasz pracownik posiada imienny identyfikator służbowy. W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny: 24 356 74 06.

W przypadku nieobecności podczas odczytu w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie informacja z prośbą o kontakt w celu podania bieżącego stanu wodomierzy głównych i podliczników.

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.