Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 – oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14 - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1

Obszar: województwo łódzkie powiat kutnowski

Ważność: od godz. 22:00 dnia 07.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3℃ do -1℃, temperatura minimalna przy gruncie od -4℃ do -1℃.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%

Uwagi: Brak.

Godzina i data wydania: godz. 11:50 dnia 07.03.2023

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLDOZENIE/1 łódzkie/kutnowski od 22:00/07.03 do 09:00/08.03.2023 temp. min. od -3st. do -1st., przy gruncie od -4st. do -1st., ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.