Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20 – przymrozki

LDW_1002_PR_20230327092804428

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Zjawiska: Przymrozki/1
Obszar: województwo łódzkie powiat kutnowski
Ważność: od godz. 21:00 dnia 27.03.2023 do godz. 10:00 dnia 29.03.2023
Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna w nocy od -5°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -4°C. Temperatura maksymalna we wtorek od 2°C do 4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 11:28 dnia 27.03.2023
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/kutnowski od 21:00/27.03 do 10:00/29.03.2023 temp. min -5 st., przy gruncie -8 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.