Szkolenie dla OSP

wpis w: Informacje

Komenda Powiatowa PSP w Kutnie informuje, że w terminie od 11 marca do 21 maja 2023 w tut. komendzie odbędzie się szkolenie „Podstawowe Strażaków Ratowników OSP” z terenu powiatu kutnowskiego.

Każdy kandydat musi do dnia 6 marca 2023r. do godz. 12:00 dostarczyć do siedziby Komendy PSP Kartę Skierowania wraz z podpisaną klauzulą informacyjną.

Wszelkich informacji dotyczących systemu szkolenia udziela Wydział Operacyjno-Szkoleniowy pod numerem telefonu: 24 251 00 65 lub 66.

Szkolenie podstawowe OSP