Uwaga! Przedłużony termin na składanie wniosków i zgłoszeń!

Wójt Gminy Łanięta informuje o przedłużeniu do dnia 24 marca 2023 r. naboru wniosków na zadania dotyczące:

  • usuwania wyrobów zawierających azbest,

  • usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: 24 356 74 06.